Dane sprzedającego:
Ceiba Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP: 954-27-54-579,
KRS: 0000549330
Adres: ul. Leśnego potoku 12/3, 40-406 Katowice

1. JAK ZAMAWIAĆ

Prosimy o składanie zamówień w formie pisemnej – e-mailem, pocztą, faksem lub osobiście podczas spotkania z klientem. W celu uniknięcia nieporozumień, nie przyjmujemy finalnych zamówień telefonicznie. Zamówienie powinno zawierać kompletne dane: dane i adres Zamawiającego wraz z telefonem kontaktowym, dokładny adres dostawy, numer NIP, spis towarów (z numerem katalogowym), dane osoby do kontaktu i wymaganego terminu dostawy. 

2. SPOSÓB DOSTAWY

Paczki wysyłane są za pośrednictwem kuriera lub poczty polskiej. Dostarczamy je również osobiście, jeśli umożliwia nam to lokalizacja i odległość od klienta. Po każdej dostawie otrzymujecie Państwo fakturę VAT. Paczki dostarczane są standardowo w ciągu 2-4 dni roboczych. Jeśli jakieś produktu nie ma na magazynie, dostawa umawiana jest indywidualnie. 

3. CENY

Ceny regulowane są przez aktualny cennik Sprzedającego, podawane są w wartości netto + podatek VAT. Ceny nie zawierają opłat za dostawę – te podawane są oddzielnie. Towar dostarczany jest bezpośrednio z firmy Ceiba Sp. z o.o. (Katowice), Ceiba Sro (Brandys nad Labem) lub bezpośrednio od producenta. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany cen. 

4. WARUNKI PŁATNOŚCI

a) FIRMY, OSOBY FIZYCZNE: Płatność jest dokonywana przez kupującego za pośrednictwem płatności PayU, lub w przypadku pierwszego zamówienia – przedpłatą na podstawie faktury proforma. W wyjątkowych przypadkach, kupujący może poprosić o fakturę z terminem płatności. Termin płatności faktury terminowej to 14 dni; na wyraźne życzenie klienta lub po uprzednim ustaleniu, 21 dni. W przypadku zwłoki w zapłacie za zakupione towary, sprzedający uprawniony jest do naliczania maksymalnych odsetek za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania. Tytuł prawny do towarów przechodzi na kupującego po dokonaniu pełnej zapłaty kwoty faktury za towar. W przypadku nieuiszczenia zapłaty w terminie określonym na fakturze VAT, sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, a kupujący zobowiązany jest zwrócić towar, w stanie nieuszkodzonym w terminie 5 dni roboczych. Zwrot towaru uszkodzonego, uprawnia sprzedającego do naliczenia kary umownej w wysokości obniżenia wartości towaru.

b) BIBLIOTEKI, ARCHIWA, GALERIE – WSZYSTKIE INSTYTUCJE PAŃSTWOWE: Płatność jest dokonywana przez kupującego NA PODSTAWIE FAKTURY Z TERMINEM PŁATNOŚCI dostarczanej wraz z towarem. Termin płatności faktury terminowej to 14 dni; na wyraźne życzenie klienta lub po uprzednim ustaleniu, 21 dni. 

c) faktury wystawiane są z 23% vatem; dane sprzedającego: Ceiba Sp. z o.o., NIP: 954-27-54-579 ul. Leśnego Potoku 12/3, 40-406 Katowice

5. REKLAMACJE I ZWROTY

Dokładamy wszelkich starań, aby towar docierający do Państwa był wolny od wad i uszkodzeń. Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia towaru w obecności kuriera (dostarczającego); każdą zauważoną wadę należy udokumentować protokołem oraz niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedającego. Podpisując odbiór dostarczonych towarów, Kupujący potwierdza ich kompletność oraz idealny stan. Kupujący musi niezwłocznie złożyć reklamację po stwierdzeniu wady, na piśmie, i przekazać te dokumenty Sprzedawcy: [email protected]. Protokół musi zawierać następujące elementy: reklamacyjne próbki wadliwych towarów i dowód otrzymania towaru. Tylko protokół szkody jest podstawą do złożenia reklamacji u przewoźnika. Sprzedawca zobowiązuje się do natychmiastowej reakcji na dokument reklamacyjny. W przypadku uzasadnionego roszczenia, sprzedawca oferuje zniżki, odpowiadające stopniu uszkodzenia towaru. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni roboczych od daty jej przedłożenia. Reklamacji nie stosuje się do defektów wynikających z niewłaściwej obsługi lub użytkowania towarów. Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu są regulowane przez Ubezpieczyciela. W przypadku, gdy Nabywca wymaga ubezpieczenia przesyłki na wyższą kwotę, różnicę w wysokości tego ubezpieczenia musi opłacić sam. Zastrzeżenia lub sugestie uszkodzeń powstałych podczas transportu należy udokumentować zdjęciami i protokołem i zawiadomić kupującego. Przewoźnicy również musi opisać ten fakt w protokole przekazania lub dostawy, a następnie skontaktować się ze Sprzedawcą.

Odstąpienie od umowy i zwrot produktów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów Ustawy o prawach konsumenta (art. 27). Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Jeżeli zwracany towar nosi ślady użytkowania, zwracający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwrot dotyczy wyłącznie produktów w pełnych rolkach, produkty pocięte zgodnie z życzeniem Klienta lub produkty wyprodukowane według specyfikacji Klienta nie podlegają zwrotowi zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 3) Ustawy o prawach konsumenta.

Jeżeli dokonujesz zwrotu produktu:

1. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.
2. Dołącz do przesyłki formularz odstąpienia, którego wzór znajdziesz w załączeniu do tego regulaminu.
3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres email prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 7 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy.

DO POBRANIA: FORMULARZ ZWROTU

6. GWARANCJA, SZKOLENIA I OBSŁUGA KLIENTA

Nasze produkty objęte są 12 miesięczną gwarancją. W przypadku, gdy dostawca lub producent ustanowi gwarancję innej długości, wtedy to właśnie ta jest obowiązująca. W okresie gwarancyjnym wykonujemy usługę gwarancyjną bezpłatnie. Serwis pogwarancyjny dostępny jest na życzenie klienta.

7. WARUNKI HANDLOWE

Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go przez Sprzedającego i całkowicie zastępuje poprzednie edycje. Możliwe są zmiany warunków biznesowych tylko za pisemną zgodą Sprzedającego. Jeśli jakakolwiek część warunków biznesowych lub regulaminu stanie się niewykonalna, pozostaje to bez wpływu na ich pozostałe postanowienia.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Wszelkie spory powstałe w związku z zawarciem lub realizacją umów, której stroną jest Ceiba Sp. z o.o. rozpoznawane będą przez sąd właściwy dla siedziby Ceiba sp. z o.o.

Koszyk

0
image/svg+xml

Brak produktów w koszyku.

Kontynuuj zakupy
Serwis ceiba.pl używa plików cookies. Dowiedz się więcej.